Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012

Cùng với sự xuất hiện của Linh tộc, Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 sẽ đồng thời mở ra năm khu vực mới trên bản đồ là Linh Tê Thành, Huyễn Linh Cốc, Nguyệt Dũng Hồ, Nhãn Hồn Chi Địa và Viễn Cổ Thần Điện.

Dưới đây là một số hình ảnh về các địa danh mới trong phiên bản Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 sẽ được nhà phát hành DECO cập nhật trong thời gian tới.

Linh Tê Thành

Huyễn Linh Cốc

Nguyệt Dũng Hồ
Nhãn Hồn Chi Địa

Phụng Linh Điện
Viễn Cổ Thần Điện

Ảnh: DECO

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: