LMHT: Soraka đạt Quadra Kill ngay ở cấp độ 1

LMHT: Soraka đạt Quadra Kill ngay ở cấp độ 1

Trong một pha xâm lăng rừng của đội xanh, đội tím đã bất ngờ bị lọt vào bẫy và giúp cho Soraka của đội xanh giành được Quadra Kill khá đơn giản.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: