LMHT: Tuyển tập Rengar đi rừng của inSec

LMHT: Tuyển tập Rengar đi rừng của inSec

Những pha xử lý đẹp của inSec khi đấu xếp hạng đơn tại máy chủ Hàn Quốc với Rengar đi rừng.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: