Penta Kill của Riven Thách Đấu Hàn Quốc

Penta Kill của Riven Thách Đấu Hàn Quốc

Luôn giao tranh trong tình trạng thiếu người nhưng Riven đã giúp đội đỏ lấy một đổi năm và có được Penta Kill.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: