Xem lại pha cứu bồ tuyệt vời của Mata

Xem lại pha cứu bồ tuyệt vời của Mata

Mata đã có một pha cứu bộ tuyệt vời khi sử dụng Gió Lốc của Janna hất tung inSec để cứu PawN.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: