Penta Kill của WildTurtle với Jinx

Một pha xử lý tuyệt đẹp của WildTurtle và đồng đội và kết quả là Penta Kill cho Jinx.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: