Penta Kill của WildTurtle với Jinx

Một pha xử lý tuyệt đẹp của WildTurtle và đồng đội và kết quả là Penta Kill cho Jinx.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: