Xem Draven của KnK BHG lấy 1 chọi 5

Xem Draven của KnK BHG lấy 1 chọi 5

KnK BHG đã có một pha thi đấu tuyệt vời khi lấy 1 chọi 5 bằng Draven và có được Quadra Kill.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: