LMHT: Lucian có Penta Kill từ cấp 1

Cuộc chơi khô máu của các thanh niên Hàn Quốc và Penta Kill cho Lucian.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: