LMHT: Penta Kill của Sivir bậc Cao Thủ

LMHT: Penta Kill của Sivir bậc Cao Thủ

Đội đỏ cố gắng vây bắt đội xanh nhưng không thành công mà cả đội còn phải lên bảng đếm số.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: