Dade dùng Yasuo lấy 1 chấp 2

Bất ngờ úp sọt Yasuo nhưng Elise và Caitlyn vẫn phải lên bảng đếm số do dade quá tỉnh.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments