Gangplank có Penta Kill từ cấp 1

Gangplank có Penta Kill từ cấp 1

Hai đội tổ chức chơi khô máu từ cấp 1 và kết quả là Gangplank của đội đỏ có Penta Kill.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: