Ấn tượng với bộ hình nền game online tháng 11

Những bức hình nền tuyệt đẹp của những game online đang được yêu thích tại thị trường Bắc Mỹ đã có mặt trên bộ lịch tháng 11/2009.

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

1280 x 1024

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1200

Ảnh: MMOsite

Hàn Thiên Hải

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: