Bless Online mở cửa Closed Beta 2 vào 16/12

Theo các thông tin mới cập nhật, Neowiz Games vừa ấn định ngày mở cửa phiên bản Closed Beta 2 của trò chơi trực tuyến Bless Online vào ngày 16/12/2014. Đợt thử nghiệm Closed Beta 2 của Bless Online dự kiến sẽ kéo dài trong 1 tuần và kết thúc vào ngày 22/12/2014.

Trước khi đợt thử nghiệm Closed Beta 2 bắt đầu, Neowiz Games cũng đã công bố loạt video giới thiệu các tính năng có mặt trong đợt thử nghiệm này.

141129_gamelandvn_bless01

141129_gamelandvn_bless02

141129_gamelandvn_bless03

141129_gamelandvn_bless04

141129_gamelandvn_bless05

141129_gamelandvn_bless06

141129_gamelandvn_bless07

141129_gamelandvn_bless08

141129_gamelandvn_bless09

141129_gamelandvn_bless10

141129_gamelandvn_bless11

141129_gamelandvn_bless12

141129_gamelandvn_bless13

141129_gamelandvn_bless14

141129_gamelandvn_bless15

141129_gamelandvn_bless16

141129_gamelandvn_bless17

141129_gamelandvn_bless18

141129_gamelandvn_bless19

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: