Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót

Mới đây các game thủ Thập Nhị Chi Thiên 2 (tên Việt hóa là: Độc Bá Giang Hồ) Đài Loan thêm một lần nữa được “mãn nhãn” khi vị đại sứ của mình làm người mẫu quảng bá đồ lót. Ngôi sao truyền hình Trần Kiều Ân sau thương vụ làm đại sứ của Thập Nhị Chi Thiên 2 do Gameflier phát hành tiếp tục tiến thêm một bước nữa khi trở thành người mẫu quảng bá sản phẩm đồ lót cho Sogo. Với cương vị mới của mình Trần Kiều Ân đang càng ngày đưa những hình ảnh trong game đến “gần hơn” với cộng đồng game thủ.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất của Trần Kiều Ân:

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 1

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 2

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 3

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 4

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 5

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 6

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 7

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 8

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 9

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 10

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 11

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 12

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 13

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 14

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 15

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 16

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 17

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 18

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 19

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 20

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 21

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 22

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 23

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 24

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 25

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 26

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 27

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 28

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 29

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 30

Đại sứ Thập Nhị Chi Thiên 2 làm người mẫu quảng bá đồ lót 31

Theo: Phong Vân – Game4V

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: