Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos

Hậu trường chọn vật liệu và thiết kế trang phục hóa trang của nhóm Jcos:

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 11

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 12

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 14

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 15

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 16

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 17

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 18

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 19

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 20

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 21

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 22

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 23

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 24

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 25

Elsword: Ngắm cosplay Rena cực ngọt ngào của Jcos - Ảnh 26

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: