Gợi ý chơi Trundle, Vua Quỉ Khổng Lồ

Độ chống chịu và đa dụng mạnh giúp cho Trundle trở thành một hung thần ở vị trí hỗ trợ trong thời gian gần đây.

Gợi ý chơi Trundle, Vua Quỉ Khổng Lồ
Gợi ý chơi Trundle, Vua Quỉ Khổng Lồ
Gợi ý chơi Trundle, Vua Quỉ Khổng Lồ
Gợi ý chơi Trundle, Vua Quỉ Khổng Lồ
Gợi ý chơi Trundle, Vua Quỉ Khổng Lồ

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: