Kiếm Võng 3: Tổng hợp các thay đổi kỳ huyệt ngày 15/04

Thuần Dương

Tử Hà Công

Giảm 5% hiệu quả sát thương của “Tứ Tượng Luân Hồi”.

Tăng 5% hiệu quả sát thương của “Lưỡng Nghi Hóa Hình”.

Chú ý: Điều chỉnh tỉ trọng sát thương của kĩ năng khi sử dụng khiến kĩ năng định vị càng rõ.

[Bắc Minh Kiếm Khí – Vạn Thế Bất Kiệt] Nhân Ngẫu Đồ Tàn Diệp (Giảm nửa ô khí cần dùng) điều chỉnh thành: Giảm một ô khí cần dùng.

[Bắc Minh Kiếm Khí – Vạn Thế Bất Kiệt] Nhân Ngẫu Đồ Đoạn Thiên (Giảm nửa ô khí cần dùng) điều chỉnh thành: Giảm một ô khí cần dùng.

Chú ý: Giảm điều kiện phóng thích của “Vạn Thế Bất Kiệt” cải thiện việc tạo thành vấn đề không suôn sẻ của Thuần Dương trong khi dùng kĩ năng mà ko đủ tụ khí, khiến cả combo lưu loát hơn.

Kỳ huyệt tầng 6 “Khuê Bộ” (Thời gian hồi chiêu của “Vạn Thế Bất Kiệt” giảm 2 giây, sát thương tăng 10%) điều chỉnh thành: Thời gian hồi chiêu của “Vạn Thế Bất Kiệt” giảm 2 giây, mục tiêu chính xác khiến bản thân nhận được hiệu quả “Khuê Bộ”, mỗi tầng hiệu quả tăng sát thương của “Vạn Thế Bất Kiệt” lên 25%, có thể cộng dồn 3 tầng.

Kỳ huyệt tầng 7 “Khí Kiệt” (Sau khi “Vạn Thế Bất Kiệt” chính xác khiến mục tiêu mỗi 3 giây chịu 50 điểm sát thương nội hỗn nguyên, duy trì 18s, có thể cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng hiệu quả “Khí Kiệt” tăng sát thương của “Vạn Thế Bất Kiệt” lên 20%) điều chỉnh thành: Sau khi “Vạn Thế Bất Kiệt” chính xác khiến mục tiêu mỗi 3 giây chịu 50 điểm sát thương nội hỗn nguyên, duy trì 18s, có thể cộng dồn 3 tầng.

Chú ý: “Vạn Thế Bất Kiệt” – kĩ năng chủ chốt của combo, qua kỳ huyệt “Khí Kiệt” nâng cao sát thương sau khi mục tiêu liên tục chịu hiệu quả sát thương chính xác trên diện rộng, nhưng ỷ lại quá mức vào việc mục tiêu liệu có chịu hiệu quả sát thương liên tục hay không cũng hạn chế năng lực chuyển hỏa, từ đó duy trì thời gian hiệu quả sát thương liên tục của kỳ huyệt “Khí Kiệt”, loại bỏ hiệu quả tăng sát thương của kỳ huyệt này đối với Vạn Thế Bất Kiệt, đưa kỳ huyệt này vào “Khuê Bộ”, thay thế 10% hiệu quả sát thương nguyên bản của kỳ huyệt “Khuê Bộ”, thi triển Vạn Thế Bất Kiệt khiến bản thân nhận dc hiệu quả Khuê Bộ để tăng kĩ năng sát thương, nâng cao năng lực chuyển hỏa của Thuần Dương nội.

Kỳ huyệt tầng 4 “Vô Cực” (Thời gian hồi chiêu của “Thái Cực Vô Cực” tăng 6 giây, sát thương tăng 50%, bạo kích đối với mục tiêu bị định thân tỏa túc tăng 30%, tăng thêm nửa ô khí) điều chỉnh thành: Thời gian hồi chiêu của “Thái Cực Vô Cực” tăng 6 giây, sát thương tăng 50%, bạo kích đối với mục tiêu bị định thân tỏa túc tăng 30%.

Kỳ huyệt tầng 6 “Thái Cực” (Thời gian hồi chiêu của “Thái Cực Vô Cực” tăng 6 giây, sau khi thi triển tăng chỉ số tăng tốc của bản thân lên 2%, có thể cộng dồn 3 tầng, duy trì 15s) điều chỉnh thành: Thời gian hồi chiêu của “Thái Cực Vô Cực” tăng 6 giây, sau khi thi triển tăng chỉ số tăng tốc của bản thân lên 3%, có thể cộng dồn 2 tầng, duy trì 15s, tăng thêm nửa ô khí.

Chú ý: Dựa vào “Thái Cực” điều chỉnh hiệu quả tăng tốc nhận được của kĩ năng “Thái Cực Vô Cực”, đưa “Thái Cực Vô Cực” vào combo; đưa hiệu quả hồi tụ khí của kỳ huyệt “Vô Cực” vào kỳ huyệt “Thái Cực”, tăng cường hơn nữa tác dụng của “Thái Cực Vô Cực” trong combo, đồng thời bảo đảm giảm số tầng hiệu quả tăng tốc cộng dồn trong trường hợp hiệu quả tăng tốc chỉnh thể không thay đổi, khiến “Thái Cực Vô Cực” càng nhanh chóng tăng hiệu quả cộng dồn.

Kỳ huyệt tầng 6 “Khuê Bộ” thay đổi vị trí với kỳ huyệt tầng 8 “Thái Cực”.

Chú ý: Hiệu quả mới của kỳ huyệt “Khuê Bộ” khiến hiệu quả tăng sát thương của “Vạn Thế Bất Kiệt” không còn ỷ lại vào hiệu quả sát thương liên tục có thể khu tán trên mục tiêu, hiệu quả tăng sát thương mới sẽ có tác dụng trên bản thân. Thông qua sự điều chỉnh vị trí của kỳ huyệt 6, nâng “Khuê Bộ” ngang tầng với kỳ huyệt phòng ngự “Vô Ngã”, giảm sự khác biệt khi lựa chọn tấn công hoặc phòng ngự trong tâm pháp Tử Hà Công.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: