Ngao du sơn thủy trong thế giới Chinh Đồ 2

Chinh Đồ 2 là phiên bản tiếp theo của MMORPG Chinh Đồ do công ty Giant Interactive (Trung Quốc). Chinh Đồ 2 được Giant Interactive bổ sung hàng loạt cải tiến mới so với người anh đi trước của mình. Xét về phương diện hình ảnh và hệ thống di chuyển thì Chinh Đồ 2 hoàn toàn vượt xa so với Chinh Đồ. Đoạn phim giới thiệu sau đây sẽ chứng minh điều đó.

Video: Giant Interactive

Hàn Thiên Hải

Ngao du sơn thủy trong thế giới Chinh Đồ 2 1

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: