Penta Kill của Corki Hàn Quốc bậc Cao Thủ

Giao tranh trong trụ nhưng đội đỏ thi đấu tốt hơn và kết quả là Penta Kill dành cho Phi Công Quả Cảm.\

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: