Penta Kill của Jinx Hàn Quốc bậc Cao Thủ

Một pha giao tranh tuyệt vời của đội xanh và Penta Kill cho Jinx của koreansuperpower.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: