Penta Kill của Jinx Hàn Quốc bậc Thách Đấu

Một pha cướp Baron thảm họa của Elise và Penta Kill cho Khẩu Pháo Nổi Loạn.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: