Tất tần tật về các loại pet sắp có mặt trong Kiếm Võng 3

Thiên Sách

Hạo Thương: Hạo khung trường khiếu sương thần nguyệt, nhất thân độc lập lâm thương điên.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 31

Tuyết Ảnh: Tuyết nguyên trì ảnh đấu hổ báo, lẫm hàn cô tâm bổn bất quần.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 32

Phong Đình: Thế như phích lịch long xà cụ, bôn đột viễn xu phong đình động.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 33

Việt Trạch: Kiểu thân tín túng việt trọng trạch, túc đạp kinh lôi tuyệt thiên nhai.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 34

Tật U: Tật điện liệt không phá hỗn độn, huyền ảnh vô tích tham u cao.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 35

Nguồn:
《剑网3》门派专属跟宠首曝彩蛋扎堆萌. Bài viết trên jx3.duowan.com.
Cập nhật tạo hình pet các môn phái. Bản dịch tiếng Việt của JX3 Library – 剑网3藏书馆.
剑三超酷门派跟宠首曝 五毒藏剑天策篇. Bài viết trên jx3.duowan.com.
Cập nhật tạo hình pet NĐ, TK, TS. Bản dịch tiếng Việt của JX3 Library – 剑网3藏书馆.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: