World of Warcraft: Cosplay Lich King cực hoành tráng

World of Warcraft: Cosplay Lich King cực hoành tráng - Ảnh 1

Cosplay Lich King

Cosplay Lich King

Cosplay Lich King

Cosplay Lich King

Cosplay Lich King

150419_anhgame_lichkingcosplay06

150419_anhgame_lichkingcosplay07

150419_anhgame_lichkingcosplay08

150419_anhgame_lichkingcosplay09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...