Ái Ly giành giải nhì cuộc thi Miss Ảnh Củ Hành 2013

Ái Ly giành giải nhì cuộc thi Miss Ảnh Củ Hành 2013 - Ảnh 2
Ái Ly giành giải nhì cuộc thi Miss Ảnh Củ Hành 2013 - Ảnh 3
Ái Ly giành giải nhì cuộc thi Miss Ảnh Củ Hành 2013 - Ảnh 4
Ái Ly giành giải nhì cuộc thi Miss Ảnh Củ Hành 2013 - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...