Andrea Aybar hóa thân thành Ám Ảnh Xạ Thủ

131221_gamelandvn_ditinh01

131221_gamelandvn_ditinh02

131221_gamelandvn_ditinh03

131221_gamelandvn_ditinh04

131221_gamelandvn_ditinh05

131221_gamelandvn_ditinh06

131221_gamelandvn_ditinh07

131221_gamelandvn_ditinh08

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...