Liên Minh Huyền Thoại tung art book về Miss Fortune

Liên Minh Huyền Thoại tung art book về Miss Fortune - Ảnh 1

Loạt tranh giới thiệu thân thế của Miss Fortune, Thợ Săn Tiền Thưởng, trước khi gia nhập Đấu Trường Công Lý mới được Riot Games công bố trong art book về Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 38

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 39

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 40

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 41

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 42

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 01

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 02

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 03

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 04

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 05

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 06

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 07

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 08

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 09

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 10

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 11

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 12

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 13

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 14

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 15

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 16

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 17

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 18

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 19

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 20

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 21

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 22

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 23

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 24

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 25

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 26

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 27

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 28

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 29

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 30

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 31

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 32

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 33

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 34

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 35

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 36

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 37

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...