Azure và cosplay Zyra tại Paris Games Week 2013

131115_anhgame_zyracosplay01

131115_anhgame_zyracosplay02

131115_anhgame_zyracosplay03

131115_anhgame_zyracosplay04

131115_anhgame_zyracosplay05

131115_anhgame_zyracosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...