Bà Tưng dịu dàng trong cosplay Tân Tiên Kiếm

131127_anhgame_tantienkiemcosplay01

131127_anhgame_tantienkiemcosplay02

131127_anhgame_tantienkiemcosplay03

131127_anhgame_tantienkiemcosplay04

131127_anhgame_tantienkiemcosplay05

131127_anhgame_tantienkiemcosplay06

131127_anhgame_tantienkiemcosplay07

131127_anhgame_tantienkiemcosplay08

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...