Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử

Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 2
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 3
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 4
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 5
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 6
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 7
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 8
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 9
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 10
Bảo Ngọc rạng rỡ với cosplay Hoa Tiên Tử - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...