Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài

Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 2
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 3
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 4
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 5
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 6
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 7
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 8
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 9
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...