Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn

Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 2
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 3
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 4
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 5
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 6
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 7
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 8
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 9
Blade & Soul: Anh chàng đẹp trai của tộc Lyn - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...