Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng

Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 2
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 3
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 4
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 5

Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 6
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 7
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 8
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...