Blade & Soul: Vẻ đẹp đáng yêu cặp đôi tộc Lyn

131216_anhgame_bns01

131216_anhgame_bns02

131216_anhgame_bns03

131216_anhgame_bns04

131216_anhgame_bns05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...