Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki

Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...