Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010

Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 6

Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 7
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 8
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 9
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 10
Bộ ảnh cosplay “Women of Warcraft” tại BlizzCon 2010 - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...