Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc

Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc - Ảnh 2
Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc - Ảnh 3
Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc - Ảnh 4

Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc - Ảnh 5
Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc - Ảnh 6
Bộ ảnh quảng bá Hiên Viên Truyền Kỳ tại Trung Quốc - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...