Bộ cosplay ấn tượng của Đao Kiếm Anh Hùng

131110_anhgame_daokiemanhhungcosplay01

131110_anhgame_daokiemanhhungcosplay02

131110_anhgame_daokiemanhhungcosplay03

131110_anhgame_daokiemanhhungcosplay04

131110_anhgame_daokiemanhhungcosplay05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...