Bộ cosplay Vengeful Spirit tuyệt đẹp của Vick

131115_anhgame_dota2cosplay01

131115_anhgame_dota2cosplay02

131115_anhgame_dota2cosplay03

131115_anhgame_dota2cosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...