BY2 là đại sứ hình ảnh của QQ Phong Thần Ký

131007_qqphongthanky01

131007_qqphongthanky02

131007_qqphongthanky03

131007_qqphongthanky04

131007_qqphongthanky05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...