Các khách hàng nhí đáng yêu tại triển lãm G-STAR 2013

131116_anhgame_gstarkid01

131116_anhgame_gstarkid02

131116_anhgame_gstarkid03

131116_anhgame_gstarkid04

131116_anhgame_gstarkid05

131116_anhgame_gstarkid06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...