Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh

Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 1

Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 2
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 3
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 4
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 5
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 6

Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 7
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 8
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 9
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 10
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 11

Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 12
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 13
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 14
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 15
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 16

Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 17
Các nhân vật Blade & Soul trong trang phục Giáng sinh - Ảnh 18

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...