Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE

Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 1

Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 2
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 3
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 4
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 5
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 6
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 7
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 8
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 9
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 10
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 11
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 12
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 13
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 14
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 15
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 16
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 17
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 18
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 19
Cận cảnh Shyvana Quán Quân trong PBE - Ảnh 20

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...