Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 1

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 2
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 3
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 4
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 5
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 6

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 7
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 8
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 9
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 10
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 11

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 12
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 13
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 14
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 15
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...