Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB

Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 2
Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 3
Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 4
Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 5
Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 6

Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 7
Cận cảnh Thương Hải Long Câu trong TLBB - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...