Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2

Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 2
Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 3
Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 4
Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 5
Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 6

Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 7
Châu Tấn rạng ngời trong ảnh quảng bá Tru Tiên 2 - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...