“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc

“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 2
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 3
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 4
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 5
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 6
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 7
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 8
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 9
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 10
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 11
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 12
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 13
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 14
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...