Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker

Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 2
Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 3
Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 4
Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 5
Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 6

Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 7
Chảy máu mũi với cosplay New Dungeon Striker - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...