Chiêm ngưỡng ảnh đẹp của Long Kiếm

131110_anhgame_longkiem01

131110_anhgame_longkiem02

131110_anhgame_longkiem03

131110_anhgame_longkiem04

131110_anhgame_longkiem05

131110_anhgame_longkiem06

131110_anhgame_longkiem07

131110_anhgame_longkiem08

131110_anhgame_longkiem09

131110_anhgame_longkiem10

131110_anhgame_longkiem11

131110_anhgame_longkiem12

131110_anhgame_longkiem13

131110_anhgame_longkiem14

131110_anhgame_longkiem15

131110_anhgame_longkiem16

131110_anhgame_longkiem17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...