Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert

Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 2
Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 3
Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 4
Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 5
Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 6
Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 7
Chiêm ngưỡng cận cảnh quái vật trong Black Desert - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...