Chiêm ngưỡng một số hình ảnh về Legion of Heroes

Chiêm ngưỡng một số hình ảnh về Legion of Heroes - Ảnh 1

131011_anhgame_legionofheroes01

131011_anhgame_legionofheroes02

131011_anhgame_legionofheroes03

131011_anhgame_legionofheroes04

131011_anhgame_legionofheroes05

131011_anhgame_legionofheroes06

131011_anhgame_legionofheroes07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...